Protecció de dades

RESPONSABLE: Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: L´OBRADOR SENSE GLUTEN, SLU, amb CIF / NIF: B66774563, d’ara endavant ENTITAT
Direcció: CARRER SANT FREDERIC, 32, 08028-BARCELONA
Correu electrònic: info@losensegluten.com
Delegat de Protecció de Dades: info@aemol.com
DRETS: Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ENTITAT sobre ell.
Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix en passar les dades des de la ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud del mateix).
Pot vostè exercir els seus drets inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit a L ´OBRADOR SENSE GLUTEN, SLU, CARRER SANT FREDERIC, 32, 08028-BARCELONA o enviant un correu electrònic a info@losensegluten.com
A més té vostè dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.